Septikute paigaldus

Septiku paigaldamine lahendab heitveeprobleemi pikaks ajaks

Kui maja juures pole tsentraalset kanalisatsiooni, siis on septiku rajamine üks võimalus olukorda lahendada. Sobiva suurusega ning õigesti paigaldatud septik on väga pika kasutusaja ning väikeste ülalpidamiskuludega.

Septik, imbväljak, reoveemahuti – mis need on?

Septik – mahuti, mis on vaheseintega jagatud kolmeks osaks. Reovee tahked osad settivad septikusse ning ülejäänud vesi juhitakse imbväljakusse. Septikut peab tühjendama vajadust mööda, aga mitte harvem kui kord aastas.

Imbväljak – septikust väljuva heitvee puhastamise süsteem, mis koosneb killustikust ja selle all olevast liiva- ja mullakihist. Poorne pinnas on heaks elupaigaks mikroorganismidele, mis hapniku toimel lagundavad orgaanilised ained süsinikdioksiidiks ja veeks. Imbväljak peab asuma põhjaveest ülalpool, et seda mitte saastada.

Reoveemahuti – mõeldud neile, kelle maja juurde imbväljakut rajada ei saa. Reoveemahuti soetushind on väiksem kui septiku ja imbväljaku korral, aga ülalpidamiskulud kallimad.

Mida peab teadma enne septiku paigaldamist?

Septiku suurus sõltub sellest, kui mitu inimest peres on ja kas majas elatakse aasta ringi. Ühe inimese kohta peaks arvestama vähemalt 500-liitrise mahuga, tavalisele ühepere­elamu­le piisab 2-3 kuupmeetri suurusest septikust.

Septiku ja imbväljaku rajamiseks on vaja kohaliku omavalitsuse luba. Kohtades, kus põhjavesi on kaitsmata (pinnaseks puhas liiv, kruus või paekivi), võidakse loa andmisest keelduda. Sel juhul jääb üle reoveemahuti või biopuhasti paigaldamine.

Kuidas septiku paigaldamine ja imbväljaku rajamine käib?

Tavaliselt paigutatakse septikud maa alla majast väljuva kanalisatsioonitoruga samale sügavusele. Imbväljaku torud paigutatakse ühte või mitmesse tranšeesse, mille põhi kaetakse liivaga ja seejärel killustikuga. Imbväljaku torud ühendatakse septiku väljundtoruga. Torude kalle peab olema 5-10 mm meetri kohta. Puhastatud vesi juhitakse drenaažikraavi, jõkke, järve vm.

Tööd võtavad aega 1-2 päeva.